Użycie szybkowiążącej zaprawy gwarantuje sprawne oraz szybkie wykonanie usługi regulacji włazów kanałowych. Nasza firma od wielu już lat świadczy tę usługę dla samorządów, miast oraz gmin.

Posiadamy do wykonania odpowiednią wiedzę, narzędzia oraz doświadczenie.

Prace zaczynamy od sprawdzenia i oznaczenia miejsca, które będziemy wycinać. Następnie podnosimy właz i przystępujemy do wycięcią uszkodzenej części wokół krawędzi włazu.

Oczyszczamy przestrzeń wokół kołnierza i usuwamy resztki luźnego asfaltu, zaprawy i innych zanieczyszczeń.

Po zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy spękania nawierzchni specjalną do tego celu przygotowaną zaprawą szybkowiążącą.

W zależności od ilości materiału, stanu asfaltu czas realizacji dla 1 studzienki kanalizacyjnej to od 50 minunt do nawet 2 godzin. Po tym czasie samochody moga dalej używać naprawionej nawierzchni.

Termin gwarancji na nasza usługę wynosi 2 lata